Privacyverklaring

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonene. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie gebruikt mijn gegevens?

De online zorginnovator is verantwoordelijk voor de website onlinezorginnovator en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring. Onze gegevens zijn:

De online zorginnovator

KvK: 73960322

Nederland

Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

  • Gegevens invult op onze website
  • Contact met ons opneemt via mail, telefoon of op een andere manier

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

  • We gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant van ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoe lang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dat contact met ons op.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar: info@onlinezorginnovator.nl. We helpen je graag.