Implementatie Toolkit

Als zorgverleners kennen we de uitdagingen van tijdsdruk en beperkte budgetten. Implementeren van innovaties kan dan een hele opgave lijken. Bovendien behoren innovatie en implementatie doorgaans niet tot de opleiding of de interesse van zorgprofessionals. Hun aandacht is immers gericht op ‘de mens.’

Daarom hebben we de implementatietoolkit ontwikkeld die helpt bij het effectief en efficiënt implementeren van innovaties, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden. Bijvoorbeeld…

  • voor zorgbedrijven onder 30 medewerkers die vaak geen innovatieafdeling hebben en naast het primaire proces keuzes moeten maken en moeten implementeren.
  • voor het ondersteunen van zorgprofessionals in grotere organisaties, om op basis van onze blauwdruk zelf een eigen stappenplan te ontwikkelen op afdelingsniveau of onderdelen daarvan op maat toe te passen
  • voor technologiebedrijven die beseffen dat het meestal niet voldoet alleen een technologisch product aan te bieden 
  • voor (interne of externe) opleidingsorganisaties om gericht over innovatie en implementatie te leren.  

Onze toolkit – bestaande uit een theoretisch kader, een duidelijk implementatieplan en praktische werkbladen – stelt zorgverleners in staat om op hun eigen tempo te innoveren. Speciaal ontworpen voor teams tot 30 personen, maakt onze toolkit grootschalige veranderingen binnen de organisatie mogelijk. Bovendien kan de toolkit als opleiding worden ingezet, waardoor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de invoering, maar wellicht nog geen implementatiekennis bezitten, hierin zelf kunnen leren, met of zonder onze persoonlijke begeleiding.

In de afgelopen jaren is dit stappenplan succesvol ingezet in verschillende zorgorganisaties maar ook getest bij toekomstige professionals. Professionals krijgen houvast en de gelegenheid om te leren, terwijl ze aan de daadwerkelijke implementatie van innovatie werken.

Bouwstenen van de toolkit:


Theoretisch Kader: Gebaseerd op gefundeerde theorieën en praktijken, biedt de toolkit inzichten en kennis die een solide basis vormen voor het begrijpen van het implementatieproces.

Implementatieplan: Een stapsgewijze gids met duidelijke richtlijnen en actiepunten voor elke fase van het implementatieproces.

Werkbladen: Praktische tools voor het structureren van ideeën, het opstellen van plannen en het volgen van de voortgang. Ze zijn ontworpen voor directe toepassing van het geleerde.

Begeleiding: Onze aanpak kan zowel onafhankelijk als in combinatie met online begeleiding worden toegepast, voor extra verdieping en leren. De kracht ligt in het gelijktijdig leren en doen.