Implementatie Toolkit

Bouwstenen van de toolkit:

Theoretisch Kader: Gebaseerd op bewezen theorieën en praktijken, biedt het inzichten en kennis die een solide basis vormen voor het begrijpen van het implementatieproces.

Implementatieplan: Een stapsgewijze gids met duidelijke richtlijnen en actiepunten voor elke fase van het implementatieproces.

Werkbladen: Praktische tools voor het structureren van ideeën, het opstellen van plannen en het volgen van de voortgang. Ze zijn ontworpen voor directe toepassing van het geleerde.

Door de toolkit te doorlopen, werk je stapsgewijs het implementatieproces door en realiseer je daadwerkelijke vernieuwing in jouw organisatie.

De Implementatie Toolkit begeleidt jou en je team door de volgende stappen:

Exploreren: Projectorganisatie en conceptontwikkeling.

Structureren: Ordenen van het relevante speelveld.

Construeren: Bouwen aan een levensvatbaar prototype.

Realiseren: Toetsen van het prototype in de praktijk.

Valideren: Borging van de innovatie binnen de organisatie.

De Implementatie Toolkit is kan cyclisch worden doorlopen en is speciaal ontworpen om het implementatieproces op een lerende wijze te verankeren door te doen.