Communiceren met Respect: Sleutel tot Effectieve Verandering

Kern van wat wij 'cultuur' noemen is de relatie. De relatie tussen zorggevende en zorgontvangende, tussen professionals, tussen medewerkers en leidinggevenden, enz.

Door op een eenvoudige en speelse manier meer inzicht in relationele dynamieken te verkrijgen ontstaat bewustwording, een gezamenlijke taal en gedeeld enthousiasme, om dagelijkse problemen effectief aan te pakken en met verschillen om te leren gaan. CmR is dan ook veel meer dan een training of theorie, het is een beweging.

Respect voor Jezelf en Elkaar: Het Hart van CmR

Dit betekent dat we ons zelf beter leren kennen en trachten elkaar werkelijk te zien, waarbij leeftijd, positie of ervaring geen rol spelen. Respectvolle communicatie draait om authentieke connecties, empathie en gelijkwaardigheid. Dit helpt om een sterke, empathische en aangename werkomgeving te creëren.


Het CmR Proces: Stap voor Stap naar Verandering

CmR omvat een werkproces waarbij leidinggevenden hun team door zes verschillende stappen begeleiden.

De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
· Theorie: Een op maat gemaakt conceptueel kader met oefeningen

  • Een coachingstraject voor leidinggevenden door opgeleide coaches
  • Een werkproces voor leidinggevenden om hun team te begeleiden
  • Eigens ontwikkelt materiaal zoals posters, nieuwsbrieven, games, etc.
  • Workshop voor medewerkers met voorbeeldcasussen
  • Een train the trainer voor interne coaches om kennis en ervaring intern te borgen
  • Een leidraad voor intervisie op basis van CmR


Ondersteuning voor Leidinggevenden en interne coaches:

In het proces van "Communiceren met Respect" speelt de leidinggevende een cruciale rol.

Leidinggevende worden in het proces intensief begeleid in de te nemen inhoudelijke en procesmatige stappen maar ook dmv zelfreflectie. Voorbeeldgedrag is immers van groot belang voor het slagen van cultuurverandering. De tools van CmR dienen leidinggevenden als gespreksleidraad bij conflicten, lastige besluiten of gesprekken, spanningen, of weerstanden bij implementatie.

Voor interne begeleiders is een 'train the trainer' concept ontwikkeld bestaande uit workshops en diverse materialen. Op deze manier kunnen leidinggevenden intern worden bijgestaan en wordt intern kennis en ervaring ontwikkeld.