Communiceren met respect

De sleutel tot effectieve verandering

Communiceren met Respect: Sleutel tot Effectieve Verandering

De meest genoemde oorzaak van een stroperige implementatie ligt op het gebied van ‘cultuur,’ of in eenvoudigere woorden ‘hoe we met elkaar omgaan’. Ingeslepen werk en relatiepatronen maken het samenwerken en veranderen – het anders moeten doen dan gewend – weerbarstig. Het begeleiden van verandering streeft naar een soepele overgang van de huidige staat naar de gewenste toekomstige staat binnen de organisatie. Dit vereist het weten over dat wat we de relationele dimensie noemen en handvaten om deze te beïnvloeden. Communiceren met Respect (CmR) is een op maat gemaakte aanpak, om een respectvolle cultuur binnen een team of afdeling te laten ontstaan.

Door op een eenvoudige en speelse manier meer inzicht in relationele dynamieken te verkrijgen ontstaat bewustwording, een gezamenlijke taal en gedeeld enthousiasme, om dagelijkse problemen effectief aan te pakken en met verschillen om te leren gaan. CmR is dan ook veel meer dan een training of theorie, het is een beweging.

Respect voor jezelf en elkaar, betekent dat we ons zelf beter leren kennen en trachten elkaar werkelijk te zien. Respectvolle communicatie draait om authentieke connecties, empathie en gelijkwaardigheid. Dit helpt om een sterke, empathische en aangename werkomgeving te creëren.

Het CmR Proces: Stap voor Stap naar Verandering

CmR omvat een werkproces waarbij leidinggevenden hun team door zes verschillende stappen begeleiden. CmR omvat zowel online als offline componenten, en we bieden gerichte ondersteuning online en on-site (indien noodzakelijk). Het programma is zo gestructureerd dat het eenvoudig in de praktijk gebracht kan worden met een paar (online) calls.

De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theorie: Een op maat gemaakt conceptueel kader met oefeningen
  • Een coachingstraject voor leidinggevenden door opgeleide coaches
  • Een werkproces voor leidinggevenden om hun team te begeleiden
  • Eigens ontwikkelt materiaal zoals posters, nieuwsbrieven, challenge e.d..
  • Workshop voor medewerkers met voorbeeldcasussen
  • Een train the trainer voor interne coaches om kennis en ervaring intern te borgen
  • Een leidraad voor intervisie op basis van CmR

Het programma van CmR bevat ondersteuning voor Leidinggevenden en interne coaches, omdat in het proces van “Communiceren met Respect” de leidinggevende een cruciale rol speelt. Leidinggevende worden in het proces intensief begeleid in de te nemen inhoudelijke en procesmatige stappen maar ook d.m.v. zelfreflectie. Voorbeeldgedrag is immers van groot belang voor het slagen van cultuurverandering. De tools van CmR dienen leidinggevenden als gespreksleidraad bij conflicten, lastige besluiten of gesprekken, spanningen, of weerstanden bij implementatie.