360° Methodiek

Onze methodiek is uit vijf fasen opgebouwd. Wij bieden een organisatie of afdeling handvatten om stapsgewijs en procesmatig daadwerkelijk tot een succesvolle implementatie te komen. Iedere stap is aan te passen bij nieuwe ontwikkelingen. Zo werken wij via gedegen implementatie naar realistische innovatie. Er is van begin tot eind aandacht voor schaalbaarheid: zorgen dat een innovatief beleid of -product in potentie kan worden opgeschaald.


Fase 1: Exploreren

Projectorganisatie en conceptontwikkeling

Fase 2: Structureren

Ordenen van het relevante speelveld

Fase 3: Construeren

Bouwen aan een levensvatbare innovatie

Fase 4: Realiseren

Toetsen middels een pilot in de praktijk

Fase 5: Valideren

Borgen en opschalen van de innovatie

Maak een gratis website.