Raamwerk: de basis

De ontwikkelde 360° Methodiek bevat alle facetten van business development die nodig zijn om een zorginnovatie krachtig in een organisatie of in de markt te zetten. Deze benodigde facetten zijn ondergebracht in een raamwerk van competenties

Zowel het raamwerk van competenties als de 360° Methodiek zijn gebaseerd op best evidence vanuit recente literatuur, ervaring vanuit het werkveld en de geconstateerde behoeften van eerdere organisaties/klanten.

Werkwijze

Als experts op het gebied van implementatie in de zorg werken wij met een netwerk van professionals vanuit het raamwerk. Training en coaching middels ons 360° Methodiek staat hierbij centraal en is gericht op daadkrachtige actie en realisatie. Onze methodiek is contextonafhankelijk: dit betekent toepasbaar op ieder niveau, binnen iedere organisatie.

Maak een gratis website.